Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Co je to ISO 17025?


Norma ISO 17025 je primárně určena pro posuzování zkušebních laboratoří. Je to tedy především technická norma, při jejímž plnění laboratoř prokazuje, že je technicky způsobilá a schopná dosahovat platných výsledků. Věnuje se tedy především metodám zkoušení, kalibrace, vzorkování apod. přičemž klade důraz na způsobilost obsluhujícího personálu, použité techniky a především použité metody.

V čem může být norma ISO 17025 prospěšná?


Získání statutu akreditované laboratoře

 • záruka kvality pro Vaše zákazníky
 • snadnější získávání nových zakázek
 • posílení pozice na českém trhu

Vaše spokojenost a spokojený zákazník

 • vybudování vzájemně výhodných vztahů s Vašimi zákazníky, dodavateli, a dalšími zainteresovanými stranami
 • vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů s posílením vědomí odpovědnosti

Zefektivnění činností v organizaci s ohledem na management zkušební laboratoře

 • maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace
 • jistota plnění legislativních a akreditačních požadavků týkajících se zkušebních laboratoří

Management zkušební laboratoře na prvním místě

 • zvýšení kvality získávaných výsledků s ohledem na dodržování přísných standardů
 • efektivní předcházení možným problémům, neshodám a nákladům při odstraňování vzniklých neshod
 • zavedení principů řešení vzniklých problémů
 • zavedení procesů kontinuálního zlepšování v oblasti řízení zdravotnické laboratoře

Jak Vám můžeme pomoci?


V našem týmu konzultantů jsou specialisté s hlubokými zkušenostmi se zaváděním principů této normy. Plnění požadavků pod dohledem našich odborných konzultantů povede nejen k úspěšné akreditaci, ale díky našim znalostem Vám můžeme nabídnout:

 • spolupráci při zavedení systému managementu zkušební laboratoře dle ISO 17025
 • zavedení systému „na klíč“, vypracování systémové dokumentace
 • možnost další spolupráce formou outsourcingu (dohled, interní audity, školení atd.)
 • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému managementu zkušební laboratoře