Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Co je to ISO 9100?


Pro zajištění spokojenosti zákazníka musí organizace leteckého průmyslu vyrábět a průběžně zlepšovat bezpečné a spolehlivé produkty, které splňují nebo překračují požadavky zákazníka a dohlédacího orgánu. Norma ČSN EN ISO 9100:2003 normalizuje v největším možném rozsahu požadavky na management systému jakosti pro letecký a kosmický průmysl. Tato norma poskytuje organizacím soubor doporučení a minimálních požadavků pro implementaci (zavedení) efektivního systému managementu kvality (obsahuje v sobě požadavky normy ISO 9001) s nadstandardními požadavky pro letecký průmysl a kosmonautiku.

V čem může být ISO 9100 prospěšné?


Zvýšení konkurenceschopnosti organizace

 • snadnější získávání nových zakázek v leteckém průmyslu
 • posílení pozice ve výběrových řízeních

Zefektivnění činností v organizaci

 • nadstavba ISO 9001
 • maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace
 • zavedení procesního řízení
 • jistota plnění legislativních požadavků

Vaše spokojenost a spokojený zákazník

 • zavedení zpětné vazby mezi Vámi, Vaším zákazníkem a dohlédacím orgánem
 • vybudování vzájemně výhodných vztahů s Vašimi dodavateli a zákazníky
 • vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů

Kvalita na prvním místě

 • zvýšení kvality produktů (výsledků práce) společnosti
 • efektivní předcházení možným problémům, reklamacím, neshodám
 • zavedení principů řešení vzniklých problémů
 • zavedení procesů kontinuálního zlepšování

Jak Vám můžeme pomoci?


V našem týmu konzultantů jsou i specialisté s bohatými zkušenostmi se zaváděním principů této normy. Díky tomu Vám můžeme nabídnout:

 • spolupráci při zavedení systému managementu kvality dle ISO 9100
 • zavedení systému „na klíč“, vypracování klíčové dokumentace
 • možnost další spolupráce formou outsourcingu (interní audity, školení atd.)
 • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému managementu kvality, zvláště v takovém prostředí, jakým je letecký průmysl a kosmonautika