Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Co je to ISO 9001?


ISO 9001:2015 je mezinárodní norma, která byla v ČR schválena Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001:2016. Tato norma poskytuje organizacím soubor doporučení a minimálních požadavků pro implementaci (zavedení) efektivního systému managementu kvality. Obsahuje tedy soubor pravidel, jejichž dodržování organizacím přináší zlepšení v mnoha směrech.

V čem může být ISO 9001 prospěšné?


Zvýšení konkurenceschopnosti organizace

 • udržení stávající klientely
 • snadnější získávání nových zakázek
 • posílení pozice ve výběrových řízeních

Zefektivnění činností v organizaci

 • jasné definování povinností, pravomocí, odpovědností
 • maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace
 • zavedení procesního řízení
 • jistota plnění legislativních požadavků

Vaše spokojenost a spokojený zákazník

 • zavedení zpětné vazby mezi Vámi a Vaším zákazníkem
 • vybudování vzájemně výhodných vztahů s Vašimi dodavateli a zákazníky
 • vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů

Kvalita na prvním místě

 • zvýšení kvality produktů (výsledků práce) společnosti
 • efektivní předcházení možným problémům, reklamacím, neshodám
 • zavedení principů řešení vzniklých problémů
 • zavedení procesů kontinuálního zlepšování

Jak Vám můžeme pomoci?


Naši konzultanti jsou specialisté s mnohaletými zkušenostmi. Zavádění systému managementu kvality pod taktovkou takovéhoto odborníka je krok správným směrem a my Vám nabízíme:

 • spolupráci při zavedení systému managementu kvality dle ISO 9001 (garance úspěšné certifikace)
 • zavedení systému „na klíč“, vypracování klíčové dokumentace
 • možnost další spolupráce formou outsourcingu (interní audity, školení atd.)
 • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému managementu kvality