Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Co je to ISO 22716?


Norma ISO 22716:2008 se zabývá managementem kvality v kosmetickém průmyslu. Oproti normě ISO 9001 tedy poskytuje návod, jak zajistit kvalitu (a ochránit tak spotřebitele od nebezpečných, nečistých či nekvalitních výrobků) u výrobců v kosmetickém průmyslu. Stručně řečeno tato norma podává výklad správné výrobní praxe, tak aby se dosáhlo kvalitativně co nejlepších výsledků.

V čem může být norma ISO 22716 prospěšná?


Zvýšení konkurenceschopnosti organizace

 • snadnější získávání nových zakázek v kosmetickém průmyslu
 • zvýšení prestiže společnosti
 • posílení pozice ve výběrových řízeních

Zefektivnění činností v organizaci

 • nadstavba ISO 9001
 • maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace
 • zavedení procesního řízení
 • jistota plnění legislativních požadavků

Vaše spokojenost a spokojený zákazník

 • zavedení zpětné vazby mezi Vámi, Vaším zákazníkem a dalšími zainteresovanými stranami
 • vybudování vzájemně výhodných vztahů s Vašimi dodavateli a zákazníky
 • vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů

Kvalita na prvním místě

 • zvýšení kvality produktů (výsledků práce) společnosti
 • efektivní předcházení možným problémům, reklamacím, neshodám (kontaminace apod..)
 • zavedení principů řešení vzniklých problémů
 • zavedení procesů kontinuálního zlepšování

Jak Vám můžeme pomoci?


Správná výrobní praxe je jedním ze základních kamenů moderního průmyslu. Díky našim konzultantům Vás dovedeme k úspěšné certifikaci a splnění požadavků této normy, nabízíme Vám:

 • spolupráci při zavedení systému managementu kvality v kosmetickém průmyslu dle ISO 22716
 • zavedení systému „na klíč“, vypracování systémové dokumentace
 • pravidelné informace z legislativy a oblasti ISO při zapojení do VIBP programu
 • možnost další spolupráce formou outsourcingu (dohled, interní audity, školení atd.)
 • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému managementu kvality v kosmetickém průmyslu