Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Co je to OHSAS 18001?


Specifikace OHSAS 18001:2007 se zabývá systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS - Occupational Health and Safety Management systems). Požadavky na BOZP nás provázejí v každodenním pracovním procesu, tato norma si klade za cíl zavést v organizaci procesy pro řízení a kontinuální snižování rizik souvisejících s bezpečností a ochranou při práci.

V čem může být OHSAS 18001 prospěšné?


Zvýšení konkurenceschopnosti organizace

 • snadnější získávání nových zakázek
 • posílení pozice ve výběrových řízeních

Zefektivnění činností v organizaci s ohledem na BOZP

 • maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace
 • jistota plnění legislativních požadavků týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vaše spokojenost a spokojený zaměstnanec

 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • minimalizaci nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů s posílením vědomí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

BOZP na prvním místě

 • zvýšení bezpečnostních standardů v prostředí organizace
 • efektivní předcházení možným problémům, neshodám a nákladům při odstraňování škod porušení pravidel BOZP
 • zavedení principů řešení vzniklých problémů
 • zavedení procesů kontinuálního zlepšování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jak Vám můžeme pomoci?


Bezpečnost a ochrana při práci je jedním ze základních legislativních požadavků. Plnění požadavků této normy pod dohledem našich odborných konzultantů vede nejen k úspěšné certifikaci a splnění těchto požadavků, ale díky našim odborným znalostem Vám můžeme nabídnout:

 • spolupráci při zavedení systému managementu BOZP dle OHSAS 18001
 • zavedení systému „na klíč“, vypracování systémové dokumentace
 • možnost další spolupráce formou outsourcingu (dohled, interní audity, školení atd.)
 • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci